Trener NIP zostanie dyrektorem ds. technicznych po IEM Winter 2021