m0NESY (Ilya Osipov) - G2 Esports, CS:GO

Oryginalne imię: Ilya Osipov
Kraj: Russia
Komenda: G2 Esports