naz (Nazareno 'naz' Romero) - FUSION, CS:GO

Oryginalne imię: Nazareno 'naz' Romero
Kraj: Argentina
Komenda: FUSION