seized (Denis Kostin) - 9 Pandas Esports, CS:GO

Oryginalne imię: Denis Kostin
Kraj: Russia
Komenda: 9 Pandas Esports