sdy (Viktor Orudzhev) - Monte, CS:GO

Oryginalne imię: Viktor Orudzhev
Kraj: Ukraine
Komenda: Monte