Ruler (Park Jae-hyuk) - LoL

Oryginalne imię: Park Jae-hyuk
Kraj: South Korea